A Hórvölgye Zeneiskoláról

Cserépfalu székhelyű zeneiskolánk 1996 óta az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágán, Dél–Borsod községeiben működik. A fenntartó eredeti szándéka az volt, hogy olyan községekben szervezi meg az alapfokú zeneiskolai oktatást, ahol ez még nem volt gyakorlat, továbbá a tagozatok is csak olyan távolságra legyenek az iskola székhelyétől, amelyek 30 perc alatt elérhetőek. A Székhely mellett az alábbi településeken működtetünk tagozatot: Bükkzsérc, Gelej, Mezőnyárád, Tibolddaróc, Bükkábrány, Vatta, Mezőnagymihály.

A Hórvölgye Zeneiskola valamennyi tagozata a helyi általános iskolák épületeiben működik. A gyakorlati élet azt igazolja, hogy ez a lehető legjobb megoldás a tanulók és a szülők számára: idő és költségtakarékos is egyben.

A zenetanulás, mely a személyiségre elsősorban emocionálisan hat, rendkívül kedvezően befolyásolja az intellektuális képességeket és a koncentráló képességet is. Az ember lelkét, személyiségének legmélyét érintő zene megismerése utat mutat az igazi értékek felismeréséhez. Élményszerű tanításával a legegyszerűbb rendtől, a ritmustól a legbonyolultabb, mindent egységbe foglaló rendhez, a harmóniához juttatjuk el a zenét tanuló gyermekeket. Mivel a zene tartalmilag és formailag maga kínálja fel a mindenség megismerésének lehetőségeit, feladatunk az, hogy a művészet titkait a legtermészetesebb módon és legélményszerűbben tárjuk a növendékeink elé. Célunk az, hogy megtartva a hagyományos zenepedagógia minden értékét, olyan módszereket alkalmazzunk a napi munkánkban, melyek a zenével, mint művészi eszközzel a zenét tanuló gyermek teljes személyiségére hatnak és jó irányba vezetik őket.

Társas zenéléssel, hangversenyekkel bőséges kínálatot teremtünk arra, hogy a növendékek a tudásukat a mindennapi gyakorlatban is kipróbálhassák és a művészet közvetítésével megajándékozhassák társaikat, családjukat és a közösséget is.
A művészetoktatás céljai közül a tanév során is prioritást élveznek: a zenei képességek, készségek fejlesztése, a zenei műveltség megalapozása, a társas zenélés. Mindezen célok megvalósítását és sikeres érvényesítését olyan nevelőtestület garantálja, amely a szakmai képzés megalapozásán túl gondot fordít az értelem kiművelésére, a szociális érzékenység kialakítására, továbbá a tanulók egészséges és kulturált életmódra nevelésére is.

Zeneiskolánkban állandó tantestület működik, mely biztosítéka az iskola kiegyensúlyozott és jó színvonalú működésének. Teljes körű szakos ellátottságra törekszünk. Minden kollégánk rendelkezik felsőfokú szakképzettséggel, több kolléga jelenleg is végzi mester- avagy másoddiplomás képzését. Tanáraink nagy része rendelkezik pedagógiai szakvizsgával, mentortanári, valamint Közoktatási Vezetői szakirányú végzettséggel. Az intézmény mesterpedagógus igazgató vezetésével működik. 2007-ben elnyerte a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészeti Iskola címet.

Zászlónkra Kodály örök érvényű szavait tűztük:

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
– Kodály Zoltán

Cserépfalu, 2020. március 26.

Daragó Rita Laura
intézményvezető